Tí z Vás, ktorí sa rozhodnú podporiť našich mladých pretekárov a činnosť nášho klubu pri rozvoji a propagácii cyklistiky môžu tak urobiť aj darovaním 2% svojich daní nášmu klubu.

 

Ak sami podávate daňové priznanie priamo do kolóniek v ňom vpíšte nasledovné údaje:

  • IČO/SID: 42100429 (SID nemáme)
  • právna forma: Občianske združenie
  • obchodné meno: Jump sport klub
  • adresa: Bauerova 1, 040 23 Košice

Ak ste zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania:

  • vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane
  • do predvyplneného tlačiva Vyhlásenie(pdf) alebo Vyhlásenie(rtf) doplňte Vaše údaje
  • obe tlačivá doručte do 30.04.2014 na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme.