Dňa 7.12.2014 sa bude konať v Krupine Celoslovenské finále NÁRODNEJ CYKLISTICKEJ SÚŤAŽE. Záujemcov o účasť prosíme, aby to oznámili na klubovú adresu do večera 3.12. (do stredy)  a propozície nájdu na stránke SZC: http://www.cyklistikaszc.sk/data/propozicie/20141207_finale_ncs_v_krupine.pdf

7.kolo NÁRODNEJ CYKLISTICKEJ SÚŤAŽE – krajské kolo

a celoslovenské finále NÁRODNEJ CYKLISTICKEJ SÚŤAŽE

Usporiadateľ : Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: BIKE PRO, s.r.o. Banská Bystrica v spolupráci s CK Krupina

Dátum a miesto: 07.12.2014, 10:00 hod , Krupina – v priestoroch futbalového štadióna

Riaditeľ pretekov: Mgr. Katarína Jakubová, tel: +421 911 395 727

Sekretár pretekov: Mgr. Oľga Gajdošíková, tel: +421 918 483 612

Autor trate: Štefan Gajdošík

Rozhodca: deleguje KR SZC

Prihlášky: mailom na adresu

Štartovné : 0,- €

Ceny: krajské kolo – medaile a vecné ceny

 finále – poháre a vecné ceny

Kancelária pretekov: 7.12.2014 od 8:30 do 9:30 hod v priestoroch futbalového štadióna Krupina

Podmienka účasti: krajské kolo - každé dieťa, ktoré spĺňa vekovú hranicu a je prihlásené na horeuvedenú

e-mailovú adresu, finále – prví dvaja z každého krajského kola vo svojej kategórii ( účastníkom finále budú

preplatené cestovné náklady )

Kategórie: ročníky narodenia 2006-2008 dievčatá, 2006-2008 chlapci, 2004-2005 dievčatá, 2004-2005

chlapci, 2002-2003 dievčatá, 2002-2003 chlapci, 2000-2001 dievčatá, 2000-2001 chlapci

Program: krajské kolo, štart o 10:00 hod 2006-2008, 2004-2005 dievčatá aj chlapci 2 x krátky okruh

 krajské kolo, štart o 10:15 hod 2002-2003, 2000-2001 dievčatá aj chlapci 2 x predĺžený okruh

 krajské kolo, vyhlásenie víťazov o 10:45 hod

 finále, štart o 11:00 hod 2006-2008, 2004-2005 dievčatá aj chlapci 2 x krátky okruh

 finále, štart o 11:15 hod 2002-2003, 2000-2001 dievčatá aj chlapci 2 x predĺžený okruh

 celoslovenské finále, vyhlásenie víťazov o 11:45 hod

 

Sprchy: v priestoroch štadióna

Zdravotné zabezpečenie: RZP a nemocnica Krupina